استفاده از سیستم تهویه مطبوع برای خنک کردن کلاس در تابستان

اگر مدرسه ای از قبل کانال کشی نصب کرده است، استفاده از سیستم تهویه مطبوع ghp برای خنک کردن کلاس در تابستان کاملا منطقی است. هنوز هم می توان یک سیستم مرکزی را به یک مدرسه بدون کانال های قبلی اضافه کرد.

با این حال، این امر مستلزم بازسازی گسترده چیلر تهویه مطبوع است که می تواند پرهزینه باشد. برای صرفه جویی در هزینه های نوسازی، آنها اغلب در ساختمان های جدید مدارس نصب می شوند.

سیستم تهویه ghp از تولید به مصرف مرکزی برای خنک کردن کل ساختمان به جای اتاق های جداگانه طراحی شده است. این می تواند منجر به خنک سازی در مناطق خالی از سکنه شود که بر راندمان AC و صورتحساب های انرژی تأثیر می گذارد.

یک راه حل ساده نصب دمپرهای HVAC و ایجاد یک سیستم منطقه بندی است. هواکش خانگی مشهد تضمین می کند که خنک کننده فقط به سمت کلاس هایی که در آن نیاز است هدایت می شود.

  • منابع:
  1. Here’s Why Air Conditioning in Schools Is Important for a Comfortable & Productive Learning Environment
  • تبلیغات:
  1. با چند راهکار ساده می توانید خانواده شاد داشته باشید
  2. با انجام چند کار ساده زندگی مرفه ای را تجربه کنید
  3. 5 چیزی که انسان در لحظه مرگ می‌بیند
  4. عرضه کفش ست با قیمت عالی