با مصرف یک ماه سیر ترشی عمده براحتی منافذ باز پوست خود را پاک نمایید!