خرمای خاصویی حاجی آباد جان بازیکن تیم ملی را نجات داد

نخل خرما از گياهاني است كه كشت آن در قديم در منطقه هاي جنوبي كشور متداول بوده است و در حال حاضر كشور ما از توليدكنندگان مهم آن به شمار مي رود به طوري كه ايران دومين كشور دنيا از نظر توليد خرمای خاصویی حاجی آباد مي باشدخرما ميوه اي بسيار مغذي ، زود هضم و انرژي زا مي باشد.

قسمت عمده مواد تشكيل دهنده خرما مواد قندي مي باشدخرما با داشتن ويتامين آ به مقدار زياد و ويتامين هاي B,C و فسفر، كلسيم،پتاسيم ،چربي و مواد ازت دار از نظر ارزش غذايي بسيار مهم است.

خرما يكي از گياهاني است كه در ازمنه ماقبل تاريخ در مناطق بين مدار 29 تا 39 درجه عرض شمالي توسط مردم بومي كشت شده و در طي قرون متمادي مهمترين منبع نيرو و تغذيه انساني بوده است.

پيدايش درختان خرما در جهان از دوران دوم زمين شناسي يعني دوره ترياس ژوراسيك آغاز مي شود ولي زماني كه انسانهاي متمدن پي به ارزش غذايي خرما برده و مبادرت به كاشت و بهره برداري و ترويج نخل نموده اند به شش هزار سال قبل از ميلاد مسيح برميگردد.

خرما

از شواهد تاريخي در مورد قدمت خرما توصيه هاي پيامبران و متون كتب آسماني درباره اين گياه است دين يهود خرما را يكي از هفت ميوه بهشتي برشمرده و ديوارهاي معبد حضرت سليمان را با شاخه ها و خوشه هاي خرما منقوش ساخته اند حضرت عيسي(ع) در زير درخت خرما تولد يافته است.

امروزه در مناطق خرما خيز درخت خرما درا درخت زندگي مي گويند و مورد احترام مردم اين مناطق مخصوصاً اعراب است اعراب معتقدند كه درخت خرما داراي قدرت درك و احساس مي باشد.

بنابر ضرب المثل كهني عربي فوايد درخت خرما به اندازه تعداد روزهاي سال است و ظاهراً نيز چنين است، زيرا خرما واقعاً فوايد گوناگوني دارد از چوب آن در بنّايي استفاده مي شود و برگهاي بزرگ آن كه گاهي شاخه ناميده مي شود براي ساختن چندين كاردستي مانند بادبزن، طناب، چوبدستي، حصير و غيره به كار مي رود.

بنابر سنتي قديمي، عادت اعراب بر اين بود كه در مراسم  شادماني همگاني برگهاي درخت خرما را در دست مي گرفتند و به صورت دسته هايي از معابر مي گذشتند هسته خرما اگر خيسانده و آرد شود غذاي مناسبي براي دام مي باشد.