کودک ایلامی که با یک ساعت بچه گانه ارزان توانست ربات بسازد!